ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำต่างๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป เพียงแต่ผลผลิตเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และวิถีชีวิตชาวสวน -ตลาดน้ำตลิ่งชัน จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. -ตลาดน้ำวัดสะพาน จะเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. -ตลาดน้ำคลองลัดมะยม จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download