ซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการท่องเที่ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว เช่น ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท้องที่

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download