ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานีบริการ ngv และ lpg จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ngv คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ นี้มีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง ส่วน lpg มีอยู่ 2 ชนิดที่สามารถถูกเก็บในรูปแบบของเหลวภายใต้แรงกดดันคือ โปรเพนและบิวเทน ในขณะที่ isobutane ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกับบิวเทนโดยปกติบิวเทนและไอโซบิวเทน จะถูกผสมกับโปรเพนในหลายๆสูตร ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อนำไปใช้พลังงาน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download