เส้นทางรถไฟลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการให้บริการทั้งในด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานความตรงต่อเวลา ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสุขุมวิท (จากสถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช รวม 17 สถานี ระยะทางประมาณ 1.8 กม.) สายสีลม (จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีวงเวียนใหญ่ รวม 8 สถานี ระยะทาง 8.5 กม.)

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download