เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT)คือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินตลอด มีระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นรถสายแรกของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ที่ได้สะสมต่อเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง และจำนวนประชากรที่มากขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนับสิบปี โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้ให้บริการเดินรถ

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download