ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นท่าเรือหางยาวโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งมีเส้นทางเริ่มจากท่าวัดศรีบุญเรื่องมุ่งหน้าสู่ท่าประตูน้ำ และจากทาประตูน้ำมุ่งหน้าสู่ผ่านฟ้าลีลาศ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.30 น. ค่าโดยสารราคา 10 - 20 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download