ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ

ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556 เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเดินเรือคลองภาษีเจริญซึ่งประกอบด้วย 15 ท่าเทียบเรือ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download