เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT RIAL LINK:SARL)

เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL) เป็นระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารทาอากายานในเมือง เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองหลวงไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.6 กม. โดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบทางคู่ ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง และผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ มีรูปแบบการให้บริการ 2 แบบ คือ
1. รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าปรับอากาศความเร็วสูง วิ่งตรงระหว่างสถานีมักกะสัน/อโศกถึงสถานีสุวรรณภูมิ
2. รถไฟฟ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน/อโศก รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download