ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

1.สวนสัตว์เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด จะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำที่จับมาจากทะเล แม่น้ำ
2. สวนสัตว์ในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ เรียนกว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอยู่ในความดูแลของภาคเอกชน

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download