ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร

สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับคนเลี้ยงสุนัขในเมืองหลวงได้นำสุนัขมาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม โดยภายใน dog park ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับสุนัข อาทิ อาคารปฏิบัติการสัตว์แพทย์ ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัขโต สุนัขเล็ก ทางเดินวิ่ง พื้นที่ทดสอบสุนัข พื้นที่ปล่อยสายลากจูง วิ่งคาบสิ่งของ จุดบริการน้ำดื่ม รวมทั้งมีเกณฑ์กาให้บริการ เช่นสุนัขที่เข้าใช้บริการต้องผ่านการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง ขณะที่เจ้าของต้องมีสายลากจูง ปลอกคอ ไม่ปล่อยสุนัขเป็นอิสระ มีอุปกรณ์สำหรับเก็บมูล และห้ามเจ้าของนำสุนัขที่ป่วย เป็นโรคทางผิวหนังเข้าใช้บริการ เป็นต้น

<< พจนานุกรมข้อมูล >>

Download